Kanał: Stepnica

Metryczka

  • Widownia: 59848
  • Produkcja: AlfaTV 2011
  • Zdjęcia: Jan Kuczera, Grzegorz Lickiewicz
  • Montaż: Grzegorz Lickiewicz
  • Realizacja: Kazimierz Rabski

Opis

Niezwykłością Stepnicy są trzy dobrze funkcjonujące porty nawiązujące do starych żeglarskich i morskich tradycji tej urokliwie położonej nad Zalewem Szczecińskim miejscowości. Port handlowy, rybacki i żeglarska marina są przy tym wartą poznania, nie tylko przez "wodziarzy", olbrzymią atrakcją turystyczną regionu. W filmie "Trzy porty Stepnicy" zaprezentowano realizację następujących projektów: 1. "Budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy", 2. "Przebudowa Basenu Kolejowego w Porcie Morskim w Stepnicy". Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. 3. "Modernizacja i remont portu rybackiego w Stepnicy - etap II". Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo "Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013".